fbpx

Tháng: Tháng Mười Một 2019

Danh sách 48 dự án được bổ sung vào Kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020.

UBND Thành phố vừa quyết định bổ sung 48 dự án phát triển nhà ở vào Kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, bổ sung 1 dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm hiện hữu, 11 dự án nhà ở thương mại tại khu […]

Read More